ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  • สถานที่ตั้ง  : 180 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
  • โทรศัพท์    : 055-940628
  • โทรสาร      : 055-940627
  • E-Mail       : krinaischool@gmail.com
  • facebook   : https://www.facebook.com/krainaivit/